O firmie

 


Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego, produkcji i usług. Działalność handlowa prowadzona jest w 45-u placówkach w tym:
2 – Spółdzielcze Domy Handlowe, 4 - placówek typu Lux, 4 - placówek typu Lux Mini
DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA: 2 - piekarnie, Ciastkarnia, Zakład Masarsko-Garmażeryjny    
USŁUGI: Zakład Fryzjerski
Sieć sklepów zlokalizowana jest w Częstochowie i jedna w Blachowni  więcej >>