Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
„SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „JEDNOŚĆ”
W CZĘSTOCHOWIE

Nazwa komórki organizacyjnej    
    
I. PREZES ZARZĄDU
 1) Dział Samorządowo- Organizacyjno – Prawny
 2) Dział Spraw Pracowniczych
 3) Dział Produkcji i Zbytu
    - Zakłady Produkcyjne
    - Magazyn Surowców
    - Laboratorium
4) Dział  Administracyjno – Techniczny
    - Brygada Remontowa
    - Magazyn
5) Dział Kontroli i Inwentaryzacji
    -  Stanowisko d/s HACCP
6) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych
7) Stanowisko ds. BHP
II. WICEPREZES ZARZĄDU
1) Dział Handlu i Marketingu
    - Sklepy
GŁÓWNA KSIĘGOWA                                                               
1) Dział Finansowo – Księgowy                                                                          
2) Sekcja Informatyki
POZA STRUKTURĄ
1) NSZZ Pracowników „Społem” PSS „Jedność”
2) NZZ „Jedność”
3) ZZ „Razem”