Zarząd


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Buła

WICEPREZES ZARZĄDU
inż. Monika Gil