Program lojalnościowy

Witamy w gronie uczestników programu


Każdy Klient, który zgłosi się do sklepu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie, otrzyma Formularz Rejestracyjny.
Formularz ten zespolony jest z Kartą Klienta.
Karta Klienta jest wydawana bezpłatnie.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Karta jest odrywana od formularza i natychmiast jest gotowa do użycia.
Aktywacja konta uczestnika programu nastąpi w terminie 30 dni roboczych od przekazania pracownikowi sklepu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego.
Zakupy w sieci sklepów "Społem" są premiowane punktami.
Za każdy zakup w kwocie 5 zł Klient otrzymuje 1 pkt.

Na koncie uczestnika programu punkty aktualizowane są nie rzadziej niż co 3 dni od daty ich naliczenia.
Zgromadzone punkty można wymieniać na
kupony Społem.
Kupony można zamawiać w najbliższym sklepie Społem (przy zamówieniu należy okazać kartę Klienta), nagrody zamawiane są poprzez stronę www. organizatora lub telefonicznie.
Realizacja kuponów odbywa się w całej sieci sklepów „Społem” PSS „Jedność" w Częstochowie.


 

W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, dokonaliśmy modyfikacji odpowiednich zapisów w regulaminie programu Społem znaczy Razem. Nowy regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018.
Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

 

Aneks nr 1 z dnia 15.12.2023r
Do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
Organizator programu lojalnościowego zmienia regulamin w następujący sposób:
 
§ 1
1. punkt 3 § 6 otrzymuje brzmienie:
Posiadacz Karty Klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług 
w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone:
- wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe
- alkohol powyżej 18%
- doładowania telefonów
- bilety MPK
- opłaty „Moje Rachunki”
 
§ 2
1. punkt 5 § 7 otrzymuje brzmienie:
Kupon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji kuponu w danym sklepie, kupony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
Kuponem nie można zapłacić za:
- wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe
- alkohol powyżej 18%
- doładowania telefonów
- bilety MPK
- opłaty „Moje Rachunki”
 
§ 3
        Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 4
Aneks wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024r

Dla uczestników programu będą organizowane dodatkowe promocje i konkursy.

Informacja telefoniczna pod numerem (34) 378-03-79 w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00