Program lojalnościowy

Witamy w gronie uczestników programu


Każdy Klient, który zgłosi się do sklepu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie, otrzyma Formularz Rejestracyjny.
Formularz ten zespolony jest z Kartą Klienta.
Karta Klienta jest wydawana bezpłatnie.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Karta jest odrywana od formularza i natychmiast jest gotowa do użycia.
Aktywacja konta uczestnika programu nastąpi w terminie 15 dni roboczych od przekazania pracownikowi sklepu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego.
Zakupy w sieci sklepów "Społem" są premiowane punktami.
Za każdy zakup w kwocie 5 zł Klient otrzymuje 1 pkt.

Na koncie uczestnika programu punkty aktualizowane są nie rzadziej niż co 3 dni od daty ich naliczenia.
Zgromadzone punkty można wymieniać na
kupony Społem.
Kupony można zamawiać w najbliższym sklepie Społem (przy zamówieniu należy okazać kartę Klienta), nagrody zamawiane są poprzez stronę www. organizatora lub telefonicznie.
Realizacja kuponów odbywa się w całej sieci sklepów „Społem” PSS „Jedność" w Częstochowie.


W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, dokonaliśmy modyfikacji odpowiednich zapisów w regulaminie programu Społem znaczy Razem. Nowy regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018.
Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

 

Szanowny Kliencie
Od 20 lipca 2020r zmieniamy jedynie zasady naliczania punktów za zakupy.
Kupony otrzymasz w takich nominałach jak dotychczas za tę samą wartość zakupów.
Aneks do regulaminu "Społem znaczy razem" poniżej
:
 

Aneks nr 1 z dnia 6.07.2020r
Do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
Organizator programu lojalnościowego zmienia regulamin w następujący sposób:
§ 1
§ 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5zł wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1punkt, natomiast za zgromadzone 300 punktów przysługuje kupon o wartości 20 złotych, za zgromadzone 450 punktów przysługuje kupon o wartości 30 złotych, za zgromadzone 600 punktów przysługuje kupon o wartości 50 złotych”.
 
§ 2

Organizator zobowiązuje się do 20 lipca 2020r przeliczyć Uczestnikom programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” wartość zgromadzonych punktów dzielone przez cyfrę 4

§ 3
W § 8 ust.1 w miejsce słów „z trzymiesięcznym wypowiedzeniem” wpisuje się słowa „dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

§ 4
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
§ 5
Aneks wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020r


Dla uczestników programu będą organizowane dodatkowe promocje i konkursy.

Informacja telefoniczna pod numerem (34) 378-03-79 w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.15