Członkowie

INFORMACJA
W sprawie : dopisania  do udziału członkowskiego dywidendy za lata 1994/1995
W związku z niewypłaconą dywidendą za lata 1994/1995 decyzją Zarządu z dniem 01.07.2018r. zostaje dopisana ona do udziałów członkowskich w kwocie netto.
Podatek należny z tego tytułu zostanie potrącony członkom, którzy do tej pory jej nie wypłacili i przekazany za pośrednictwem Spółdzielni do stosownego Urzędu Skarbowego.


Stan członków Spółdzielni na 31.12.2019r. wynosił 792 osoby, w tym 2 członków prawnych. Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna, prawna lub spółdzielnia uczniowska.
Nowo przyjmujący się członek Spółdzielni zobowiązany jest wpłacić wpisowe oraz posiadać jeden udział członkowski według poniższego wykazu:

 

Dla członków fizycznych:
wpisowe:
udział:
2000zł
1000zł
Dla członków prawnych:
wpisowe:
udział:
2000zł
1000zł
Dla Spółdzielni Uczniowskich:
wpisowe:
udział:
    5zł
  10zł

Możliwe jest również rozłożenie wpłat na udział członkowski na raty w ciągu 24 miesięcy za złożeniem odpowiedniego podania do czego uprawnia Statut Spółdzielni.
Największa ilość udziałów członkowskich wynosi 12.
Corocznie po zatwierdzeniu bilansu rocznego na Zebraniu Przedstawicieli Członków, każdemu członkowi Spółdzielni dopisywana jest dywidenda procentowo do wysokości udziału członkowskiego.

 

Organy Spółdzielni:

  • Zebranie Przedstawicieli Członków,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd,
  • Zebrania Grup Członkowskich,
  • Komitety Członkowskie


Na Zebraniach Grup Członkowskich w roku 2018 zostało wybranych 50 Przedstawicieli Członków.
Rada Nadzorcza działa w składzie 11 osobowym

 

Przewodnicząca
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
-  Bożenna Krawczyk
-  Elżbieta Baturo
-  Bogusław Stanisz
-  Halina Wójcik
-  Krzysztof Kostrzewa
-  Olga Krysta
-  Barbara Fabijanowska
-  Grzegorz Nowakowski
-  Krystyna Morzyk
-  Barbara Majorczyk
-  Bożena Czechowska

 

W Spółdzielni przy placówkach handlowych, produkcyjnych oraz usługowych działają 54 Komitety Członkowskie.

Przy Spółdzielni działają: Klub Seniora i Koło Spółdzielczyń. Dla członków poza cotygodniowymi spotkaniami organizowane są uroczyste okolicznościowe spotkania z okazji np.: Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Organizowane są również wycieczki do ciekawych miejsc naszego pięknego kraju oraz do ościennych Spółdzielni w ramach wymiany spółdzielczych doświadczeń.
Spółdzielnia sprawuje również patronat nad 8 Spółdzielniami Uczniowskimi.
Spółdzielnie Uczniowskie corocznie realizują zadania konkursu o "Puchar Przewodniczącej Rady Nadzorczej dla najlepszej spółdzielni uczniowskiej" w danym roku szkolnym. Dla najlepszych wręczane są nagrody oraz dyplomy.

Chlubą Spółdzielni jest również Izba Tradycji i Pamięci, która znajduje się w budynku Zarządu Spółdzielni przy Al. Wolności 83/85 w Częstochowie.
Organizatorem Izby Tradycji i Pamięci był wieloletni pracownik i działacz spółdzielczy Kolega Jerzy Mucha.
Zgromadzone są dokumenty, materiały, zdjęcia, i pamiątki obrazujące historię spółdzielczości spożywców w Częstochowie od początków jej istnienia.