Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność
ul. Al. Wolności 83/85
42-200 Częstochowa

NIP: 573-010-49-96
REGON: 000428442

Telefon: 343780201
Fax: 343651986

  Telefon E-mail
Sekretariat 34 378-02-01 sekretariat@spolem.czest.pl
Dział Samorządowo - Organizacyjno - Prawny 34 378-02-18 sop@spolem.czest.pl
Dział Spraw Pracowniczych 34 378-02-21 kadry@spolem.czest.pl
Dział Produkcji i Zbytu 34 378-02-29 produkcja@spolem.czest.pl
Dział Handlu i Marketingu 34 378-02-73 marketing@spolem.czest.pl
Dział Handlu i Marketingu 34 378-02-53 handlowy@spolem.czest.pl
Stanowisko ds. BHP 34 378-02-37 bhp@spolem.czest.pl
Dział Administracyjno - Techniczny 34 378-02-81 administracja@spolem.czest.pl
Dział Finansowo - Księgowy 34 378-02-16 finansowy@spolem.czest.pl
Dział Kontroli i Inwentaryzacji 34 378-02-32  
Informatyk 34 378-02-67 informatyk@spolem.czest.pl
Inspektor Ochrony Danych 34 378-02-78 iod@spolem.czest.pl

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność, Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność, Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego spolemznaczyrazem@spolem.czest.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spolem.czest.pl