Aktualności

Podziękowania

dodano: 2020-07-02

Podziękowania od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
za wsparcie w walce z epidemią wirusa Covid-19

śp. Kol. Bogusław Stanisz

dodano: 2020-06-22

Bogusław Stanisz (1932 – 2020)
W dniu 16 czerwca 2020r. w wieku 88 lat, na miejsce wiecznego spoczynku odszedł  nasz Przyjaciel, Kolega, aktywny członek naszej spółdzielczej społeczności Kol. Bogusław Stanisz.
    Urodził się 24 maja 1932 r. w Częstochowie. W roku 1948 ukończył szkołę podstawową, po czym rozpoczął naukę w Liceum im. H. Sienkiewicza. Był to rok reformy  w oświacie, czyli powstania tzw. jedenastoklasówek.  Od 1 lutego  do 23 czerwca 1951r. uczęszczał na Państwowy Kurs Nauczycielski, po czym zdawał egzamin dyplomowy na nauczyciela szkól ogólnokształcących stopnia pierwszego.W tym samym roku zdał egzamin dojrzałości.
    Pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 22, następnie został powołany do odbycia służby wojskowej. Po powrocie z wojska podjął pracę w szkolnictwie i nauczał w szkole przy ul. Kopernika, potem  w Szkole Podstawowej nr 11 im. J. Dąbrowskiego na Rakowie. Najdłużej pracował w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego, aż do przejścia na emeryturę w 1984r. W trakcie pracy podnosił swoje kwalifikacje kończąc w 1965r. Studium Nauczycielskie w Katowicach - kierunek biologia z chemią, zaś w 1978r. ukończył studia wyższe, uzyskując tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim - Filia   w Cieszynie.
   Obok pracy zawodowej, aż do chwili obecnej był działaczem harcerskim oraz spółdzielczym. Jego fascynacja i zainteresowanie spółdzielczością zaczęło się już wtedy, kiedy był uczniem Szkoły Podstawowej – należał do Spółdzielni Uczniowskiej – gdzie społecznie pracował w prowadzonym przez tę Spółdzielnię sklepiku.
    W 1957r.  został opiekunem, a następnie instruktorem Spółdzielni Uczniowskich na terenie Częstochowy, wtedy, a było to 63 lata temu w ramach prowadzonej działalności nawiązał serdeczny kontakt ze „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie, z którą był związany nieprzerwanie do końca.
    W swoim życiu postępował wg zasad, które na pierwszym miejscu stawiały uczciwość, pomoc innym, zrozumienie i szacunek. Te Jego nieprzeciętne zalety i przymioty Jego charakteru zostały dostrzeżone przez pracowników i działaczy samorządowych naszej  społeczności – już 60 lat temu - wybierając Go nieprzerwanie na kolejne kadencje w Radzie Nadzorczej „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie.
    Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat aż do chwili obecnej w Radzie Nadzorczej pełnił odpowiedzialne funkcje, w tym: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a od 22 lat nieprzerwanie  był Przewodniczącym Komisji Społeczno – Samorządowej.  Zawsze z niezwykłym szacunkiem i estymą odnosił się do tradycji spółdzielczej zaszczepiał nam Koleżankom i Kolegom spółdzielczą tożsamość i wrażliwość, uczył nas rozumienia spółdzielczości!
    Dzięki Jego zaangażowaniu w latach 80-tych ubiegłego wieku powstała i funkcjonuje do dzisiaj Izba Tradycji i Pamięci – nasze lokalne muzeum spółdzielcze. W ostatnim czasie zdigitalizowane, dzięki czemu jego zbiory możemy przeglądać w internecie.
    Na tle innych społemowskich spółdzielni w naszym kraju – działalność samorządowa w naszej Spółdzielni  pod jego kierownictwem była i jest oceniana wzorowo. Dowodem na to są podziękowania w każdorazowych kontrolach naszej Spółdzielni przez lustrację.
    Zawsze największą troską otaczał naszych społemowskich seniorów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – pomagał im bezpośrednio oraz zabiegał o niezbędną pomoc materialną dla nich.
    Za swoją długoletnią wielokierunkową społecznikowską działalność  otrzymał szereg odznaczeń i medali.
Wymienię tutaj tylko niektóre związane z działalnością w naszej Spółdzielni:

– Złoty Krzyż Zasługi
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia  Polski
– Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
– Odznaka  Zasłużonego Działacza Spółdzielczego
– Złota „ Odznaka Honorowa  za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
W roku 2014 dzięki przede wszystkim Jego zasługom Rada Miasta Częstochowy przyznała naszej Spółdzielni Statuetkę „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”.

    Drogi Kolego, drogi Przyjacielu, żegnaj i spoczywaj w spokoju.
Twoje dokonania pozostaną na zawsze w naszej pamięci i znajdą zaszczytne miejsce w Izbie Tradycji i Pamięci.


                                                                                         Rada Nadzorcza i Zarząd
                                                                                         „Społem” PSS „Jedność”  
                                                                                              w Częstochowie

ZAKUPY PRZEZ TELEFON Z DOSTAWĄ DO DOMU

dodano: 2020-04-28

Jeśli nie chcesz wychodzić z domu wystarczy, że zadzwonisz Megasam 501589168, Sezam 508 913 557
my Twoje zakupy dowieziemy z Firmą Stava do domu
- art. spożywcze, higieniczne i chemię. Uwaga! – nie dowozimy Alkoholu
- świeże mięso z rozbioru własnego od lokalnych dostawców
- tradycyjne pieczywo, ciasta oraz wyroby garmażeryjne z własnych zakładów produkcyjnych
- zamówienia złożone do godziny 16.00 dostarczymy w tym samym dniu
- płatność kartą/blikiem lub gotówką przy odbiorze
Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN ZAKUPÓW PRZEZ TELEFON Z DOSTAWĄ DO DOMU