Aktualności

Podziękowania

dodano: 2020-07-02

Podziękowania od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
za wsparcie w walce z epidemią wirusa Covid-19

śp. Kol. Bogusław Stanisz

dodano: 2020-06-22

Bogusław Stanisz (1932 – 2020)
W dniu 16 czerwca 2020r. w wieku 88 lat, na miejsce wiecznego spoczynku odszedł  nasz Przyjaciel, Kolega, aktywny członek naszej spółdzielczej społeczności Kol. Bogusław Stanisz.
    Urodził się 24 maja 1932 r. w Częstochowie. W roku 1948 ukończył szkołę podstawową, po czym rozpoczął naukę w Liceum im. H. Sienkiewicza. Był to rok reformy  w oświacie, czyli powstania tzw. jedenastoklasówek.  Od 1 lutego  do 23 czerwca 1951r. uczęszczał na Państwowy Kurs Nauczycielski, po czym zdawał egzamin dyplomowy na nauczyciela szkól ogólnokształcących stopnia pierwszego.W tym samym roku zdał egzamin dojrzałości.
    Pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 22, następnie został powołany do odbycia służby wojskowej. Po powrocie z wojska podjął pracę w szkolnictwie i nauczał w szkole przy ul. Kopernika, potem  w Szkole Podstawowej nr 11 im. J. Dąbrowskiego na Rakowie. Najdłużej pracował w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego, aż do przejścia na emeryturę w 1984r. W trakcie pracy podnosił swoje kwalifikacje kończąc w 1965r. Studium Nauczycielskie w Katowicach - kierunek biologia z chemią, zaś w 1978r. ukończył studia wyższe, uzyskując tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim - Filia   w Cieszynie.
   Obok pracy zawodowej, aż do chwili obecnej był działaczem harcerskim oraz spółdzielczym. Jego fascynacja i zainteresowanie spółdzielczością zaczęło się już wtedy, kiedy był uczniem Szkoły Podstawowej – należał do Spółdzielni Uczniowskiej – gdzie społecznie pracował w prowadzonym przez tę Spółdzielnię sklepiku.
    W 1957r.  został opiekunem, a następnie instruktorem Spółdzielni Uczniowskich na terenie Częstochowy, wtedy, a było to 63 lata temu w ramach prowadzonej działalności nawiązał serdeczny kontakt ze „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie, z którą był związany nieprzerwanie do końca.
    W swoim życiu postępował wg zasad, które na pierwszym miejscu stawiały uczciwość, pomoc innym, zrozumienie i szacunek. Te Jego nieprzeciętne zalety i przymioty Jego charakteru zostały dostrzeżone przez pracowników i działaczy samorządowych naszej  społeczności – już 60 lat temu - wybierając Go nieprzerwanie na kolejne kadencje w Radzie Nadzorczej „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie.
    Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat aż do chwili obecnej w Radzie Nadzorczej pełnił odpowiedzialne funkcje, w tym: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a od 22 lat nieprzerwanie  był Przewodniczącym Komisji Społeczno – Samorządowej.  Zawsze z niezwykłym szacunkiem i estymą odnosił się do tradycji spółdzielczej zaszczepiał nam Koleżankom i Kolegom spółdzielczą tożsamość i wrażliwość, uczył nas rozumienia spółdzielczości!
    Dzięki Jego zaangażowaniu w latach 80-tych ubiegłego wieku powstała i funkcjonuje do dzisiaj Izba Tradycji i Pamięci – nasze lokalne muzeum spółdzielcze. W ostatnim czasie zdigitalizowane, dzięki czemu jego zbiory możemy przeglądać w internecie.
    Na tle innych społemowskich spółdzielni w naszym kraju – działalność samorządowa w naszej Spółdzielni  pod jego kierownictwem była i jest oceniana wzorowo. Dowodem na to są podziękowania w każdorazowych kontrolach naszej Spółdzielni przez lustrację.
    Zawsze największą troską otaczał naszych społemowskich seniorów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – pomagał im bezpośrednio oraz zabiegał o niezbędną pomoc materialną dla nich.
    Za swoją długoletnią wielokierunkową społecznikowską działalność  otrzymał szereg odznaczeń i medali.
Wymienię tutaj tylko niektóre związane z działalnością w naszej Spółdzielni:

– Złoty Krzyż Zasługi
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia  Polski
– Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
– Odznaka  Zasłużonego Działacza Spółdzielczego
– Złota „ Odznaka Honorowa  za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
W roku 2014 dzięki przede wszystkim Jego zasługom Rada Miasta Częstochowy przyznała naszej Spółdzielni Statuetkę „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”.

    Drogi Kolego, drogi Przyjacielu, żegnaj i spoczywaj w spokoju.
Twoje dokonania pozostaną na zawsze w naszej pamięci i znajdą zaszczytne miejsce w Izbie Tradycji i Pamięci.


                                                                                         Rada Nadzorcza i Zarząd
                                                                                         „Społem” PSS „Jedność”  
                                                                                              w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie prac polegających na termomodernizacji.

dodano: 2020-06-22

   Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na kompleksowe wykonanie prac polegających na termomodernizacji dachu budynku handlowego

   „ Magazyn Główny ” przy ul. Równoległej 68 w Częstochowie .

Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie w kancelarii  Zarządu Społem PSS „ Jedność” w Częstochowie przy AL. Wolności 83/85.

Termin składania ofert do dnia  13.07.2020 r.

Planowany termin realizacji prac od dnia dnia 01.08.2020 roku do 01.10.2020 roku

W załączeniu przedstawiamy : przedmiar robót.

Informacje dla oferentów :

  1. W ofercie należy założyć wykonanie termomodernizacji dachu budynku w jednym systemie, z materiałów (płyta termoizolacyjna, papa podkładowa, papa nawierzchniowa, uszczelniacze) które posiadają raport klasyfikacyjny wszystkich składników łącznie opracowany przez laboratorium badań ogniowych ITB przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego spełniający klasę NRO.
  2. Preferowany system Icopal.
  3. Jeżeli oferent chce złożyć ofertę w innym systemie niż preferowany, do oferty należy załączyć raport kwalifikacyjny ITB na NRO oferowanego systemu wraz z kartami technicznymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności proponowanych materiałów.
  4. W ofercie należy przyjąć papę podkładową gr. min. 4 mm na włókninie szklanej o gramaturze min. 200 g/m2 i papę nawierzchniową gr. min. 5,2 mm na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2, elastyczną do „-„ 250C. Na zaproponowany system materiałów obowiązuje min. 18 lat gwarancji wydany przez producenta i min. 10 lat gwarancji na robociznę, wydany przez wykonawcę.
  5. Oferent zobowiązany jest wskazać co najmniej 3 dachy wykonane wcześniej, na których papa termozgrzewalna wygrzana jest na pełny „wypływ” z materiałów o podobnej jakości.

Dodatkowe informacje można uzyskć w Dz . A-T .

Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy zgodnie z przedstawionym przedmiarem

Warunki gwarancji na poszczególne elementy

Termin realizacji prac.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu szczegółowego, który będzie stanowił załącznik do umowy.

 Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w formie ryczałtowej w związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem oferty w celu ewentualnego uwzględnienia prac , które zostały pominięte w przedmiarach.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.07.2020 roku.

Przedstawione kosztorysy poddane zostaną analizie po czym planuje się zorganizowanie spotkań z wybranymi Wykonacami celem doprecyzowania szczegółówofert i warunków realizacji.

ZAKUPY PRZEZ TELEFON Z DOSTAWĄ DO DOMU

dodano: 2020-04-28

Jeśli nie chcesz wychodzić z domu wystarczy, że zadzwonisz Megasam 501589168, Sezam 508 913 557
my Twoje zakupy dowieziemy z Firmą Stava do domu
- art. spożywcze, higieniczne i chemię. Uwaga! – nie dowozimy Alkoholu
- świeże mięso z rozbioru własnego od lokalnych dostawców
- tradycyjne pieczywo, ciasta oraz wyroby garmażeryjne z własnych zakładów produkcyjnych
- zamówienia złożone do godziny 16.00 dostarczymy w tym samym dniu
- płatność kartą/blikiem lub gotówką przy odbiorze
Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN ZAKUPÓW PRZEZ TELEFON Z DOSTAWĄ DO DOMU