Nasze placówki

  Sieć sklepów

  Piekarnie

  Ciastkarnia

  Zakład Masarsko-  Garmażeryjny

 


Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego, produkcji i usług.
Działalność handlowa prowadzona jest w 44 sklepach
Sieć sklepów zlokalizowana jest w Częstochowie i jeden w Blachowni. Powiększamy sale sprzedażowe, doposażamy w nowoczesne urządzenia chłodnicze i regały ekspozycyjne. Placówki są skomputeryzowane i wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Poprawiamy wystrój zewnętrzny i wewnętrzny placówek oraz warunki pracy zatrudnionych tam pracowników. Działania nasze idą w kierunku dostosowania handlu do potrzeb handlu XXI w. Godziny handlu placówek dostosowane są do potrzeb i nasilenia ruchu klientów. W dwóch naszych placówkach (SDH Sezam i SDH Megasam) Klient może zrobić zakupy również nocą gdyż częściowo pracują w cyklu całodobowym. Na półkach i w urządzeniach chłodniczych naszych placówek Klient znajdzie artykuły wszystkich czołowych, markowych producentów o jak najwyższym standardzie jakościowym. Nad odpowiednim poziomem jakości towarów oferowanych do sprzedaży czuwają służby odbioru jakościowego i własne laboratorium. W sklepach prowadzone są akcje promocyjne na towary znajdujące się w sprzedaży, wydawana jest cyklicznie gazetka handlowa, organizowane są konkursy dla klientów.

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA
  2 - piekarnie
  Ciastkarnia
  Zakład Masarsko-Garmażeryjny
USŁUGI
  Zakład Fryzjerski